W ramach współpracy oferujemy:

 

wspolpraca questy1. Tworzenie tekstów QUESTÓW - Wypraw Odkrywców w wybranej formie:

 • Metodą warsztatową – trasa jest tworzona w ramach warsztatów z udziałem zainteresowanych mieszkanców, którzy stają się jej współautorami (piszą teksty, tworzą rysunki itp.), po czym trener-ekspert dopracowuje szczegóły;
 • Metodą ekspercką – na podstawie dostarczonych informacji o proponowanej tematyce, zakresie treści i przebiegu trasy, ekspert tworzy samodzielnie opis trasy i przedstawia go do akceptacji.

2. BEZPŁATNE zamieszczenie gotowych tras na ogólnopolskim portalu www.questy.com.pl

Na portalu zamieszczamy questy stworzone przez nasz zespół, jak również przez inne organizacje, instytucje lub osoby prywatne, pod warunkiem że spełniają one następujące KRYTERIA:
 • mają wierszowaną formę (minimum 20 zwrotek),
 • zawierają informacje o miejscu, po którym prowadzą (o jego historii, kulturze, przyrodzie, postaciach itp.)
 • zawierają zagadki, których rozwiązanie jest konieczne do otrzymania końcowego hasła,
 • zawierają mapę lub szkic terenu (może być uproszczony rysunek),
 • na końcu trasy znajduje się skarb (pudełko z pieczątką, tuszem i księgą questu, ukryte w terenie lub będące pod czyjąć opieką np. w restauracji, hotelu),
 • mają opiekuna, który od czasu do czasu sprawdza trasę i dba o skarb,
 • są przygotowane do wydruku w formie pdf (preferowany format A4).

Aby przesłać quest do zamieszczenia na portalu, należy zalować się na stronie, kliknąć "DODAJ NOWY QUEST NA STRONĘ", wypełnić wszystkie pola formularza, załączyć wymagane załączniki i wysłać formularz. Jeśli quest spełnia wszystkie kryteria i jest kompletny, zostanie on zamieszczony na portalu w ciągu 14 dni.

3. Aplikacje mobilne obsługujące wyprawy:

 • Aplikacja „QUESTY - Wyprawy Odkrywców” – możliwość dodania trasy do ogólnopolskiej aplikacji mobilnej za przystepną cenę (bez koniecznosci inwestowania w nowe oprogramowanie); aplikacja jest dostępna bezpłatnie dla użytkowników systemów iOS i Android; aplikacja działa w oparciu o geolokalizację, daje możliwość tworzenia zagadek tekstowych, obrazkowych, dźwiękowych, wyświetlania pieczęci i dyplomu ukończenia questu oraz wiele innych;
 • Dedykowane aplikacje obsługujace tego typu trasy, tworzone od podstaw we współpracy z wyspecjalizowanymi firmami – naszymi partnerami.

4. Przygotowanie projektów graficznych i druk:

 • kart wypraw (ulotek questów)
 • ulotek, broszur, plakatów promujących questy

5. Promocję questów poprzez:

 • portal www.questy.com.pl (questy polecane, aktualności)
 • fanpage „QUESTY - Wyprawy Odkrywców” na Facebooku,
 • media ogólnopolskie i lokalne.


FORMY WSPÓŁPRACY:

Zespół programu „QUESTY - Wyprawy Odkrywców” tworzą fundacje prowadzące działalność odpłatną lub gospodarczą, stąd możliwe są różne formy współpracy:
 • Realizacja usług w ramach działalności odpłatnej lub gospodarczej
 • Podwykonawstwo w projektach innych organizacji i instytucji
 • Współpraca projektowa (wspólne pozyskiwanie funduszy, partnerstwo w projektach)