- Zapoznałem/Zapoznałam się z regulaminem korzystania z aplikacji mobilnej „Wyprawy Odkrywców” i akceptuję jego treść.

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację „CALAMITA” z siedzibą w Legnicy, ul. Miodowa 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z aplikacji „Wyprawy Odkrywców” odkrywców Jestem świadom/świadoma prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania, oraz iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie poprzez pisemne wniesienie umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. 

Podanie adresu e-mail służy do tego, by użytkownik mógł korzystać z aplikacji, w szczególności by mógł odzyskać dostęp do swojego konta w aplikacji w razie utraty hasła, zmiany telefonu itp. Na podany adres e-mail nie będą wysyłane żadne wiadomości poza powiadomieniami administracyjnymi związanymi z działaniem konta, chyba że użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę.

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację „CALAMITA” z siedzibą w Legnicy, ul. Miodowa 3, w celu korzystania z usługi „Powiadomienia aplikacji Wyprawy Odkrywców”. Jestem świadom/świadoma prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania, oraz iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej tej usługi.  

Powiadomienia będziemy wysyłać raz na ok. 2 tygodnie na telefon z zainstalowaną aplikacją i/lub na podany adres e-mail. Będą to informacje o nowych questach, atrakcyjnych miejscach w ich pobliżu lub ciekawych wydarzeniach związanych z questingiem. Zgoda na powiadomienia nie jest warunkiem korzystania z aplikacji, ale zachęcamy, do skorzystania z tej możliwości