Dokąd jechać na questy

Olsztyńska panorama Jury

  • śląskie
  • Inne
  • Sezonowe IV - X
  • Powyżej 1 godz.
  • Las / Pola
  • Dla wszystkich

Tematyka:
Dzięki wyprawie poznasz Olsztyn z ciekawej perspektywy. Pokażemy Ci malowniczy, jurajski krajobraz. Z Góry Biakło (Brodło) będziesz podziwiać najpiękniejszą panoramę okolic. Podczas wyprawy zapoznasz się także z jurajskimi skamieniałościami, charakterystycznymi dla tych okolic.

Gdzie to jest?
Olsztyn leży na Szlaku Orlich Gniazd na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, 15 km od Częstochowy. Olsztyn to malownicza miejscowość z ruinami średniowiecznej warowni, okolicznymi skałkami, jaskiniami i lasami. Znajduje się tu także zabytkowy, drewniany spichlerz pochodzący z Borowna. Dojechać tu można droga krajową nr 46 Częstochowa – Jędrzejów. Quest rozpoczyna się na północno-zachodnim rogu olsztyńskiego rynku.

Dodatkowe informacje:
Trasa dostępna jest od wiosny do jesieni w ciągu dnia. Nie należy jej przemierzać podczas niekorzystnych warunków pogodowych (m.in. mgła, deszcz). Trasa ma charakter terenowy, występują na niej różnice wzniesień w terenie skalistym i wymaga odpowiedniego obuwia.

Trasa powstała w ramach projektu Questing edukacyjnym sekretem turystycznym" w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, współfinansowanego ze  środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4: Leader. Projekt został zrealizowany przez LGD "Bractwo Kuźnic", Stowarzyszenie "Partnerstwo Północnej Jury" i Stowarzyszenie "Razem na wyżyny".

   • © Questy Wyprawy Odkrywców

  • strony internetowe dogo.pl