Konkurs

Konkurs

questy-plakat-konkurs

 

Ogólna informacja o konkursie

Celem konkursu jest wyłonienie i uhonorowanie najbardziej aktywnych poszukiwaczy skarbów, to jest osób / rodzin, które w okresie od 28.03.2018 do 5.06.2018 ukończyły najwięcej „Questów – Wypraw Odkrywców” w całej Polsce.

Quest to gra terenowa – nieznakowana trasa piesza lub rowerowa, którą wędruje się, rozwiązując zagadki zawarte w wierszowanych wskazówkach. Na końcu drogi czeka skarb z pamiątkową pieczęcią. Standardowy czas przebycia questu wynosi od 30 do 90 min.

Questy – Wyprawy Odkrywców” to ogólnopolska sieć tego typu tras, które są dostępne:

  • w formie plików pdf do samodzielnego wydruku z portalu www.questy.com.pl (ponad 100 aktualnych i sprawdzonych w terenie tras);
  • w bezpłatnej aplikacji mobilnej „Questy – Wyprawy Odkrywców” dostępnej na system Android i iOS (ponad 40 aktualnych i sprawdzonych w terenie tras);
  • w formie ulotek do pobrania w terenie w punktach informacji turystycznej, muzeach, restauracjach, hotelach itp.

W konkursie zostaną nagrodzone osoby lub grupy osób (np. rodziny), które do 5.06.2018 ukończyły najwięcej tras, to jest odnalazły skarb. Trasy można przemierzać zarówno z ulotką, jak i z telefonem.

 

Załączniki:
  • © Questy Wyprawy Odkrywców

  • strony internetowe dogo.pl