Jak stworzyć quest

Jak stworzyć quest

Zapraszamy wszystkie zainteresowane instytucje i organizacje do współpracy w zakresie tworzenia questów – gier terenowych w swoim regionie i miejscowości!

Oferta skierowana jest do:

 • miast, gmin, powiatów i województw
 • firm i organizacji branży turystycznej
 • organizacji pozarządowych  zajmujących się rozwojem lokalnym (np. Lokalnych Grup Działania, Lokalnych Grup Rybackich)
 • Lasów Państwowych
 • Parków Narodowych i Krajobrazowych
 • Szkół i instytucji edukacyjno-kulturalnych
 • Ekomuzeów
 • Wiosek Tematycznych
 • Muzeów, skansenów i izb regionalnych
 • Innych podmiotów działających w sferze rozwoju lokalnego, promocji miejsc, aktywizacji społeczności lokalnych

Questy – edukacyjne gry terenowe tworzymy metodą warsztatową lub ekspercką.Nasza oferta jest „szyta na miarę“, poprzedzona wnikliwą analizą potrzeb i oczekiwań klienta oraz miejsca, w którym mają powstać questy.

Zakres naszej oferty obejmuje wszystkie niezbędne etapy stworzenia i skutecznego wdrożenia questów:

 • kompleksowe opracowanie questów o tematyce dopasowanej do specyfiki danego regionu i do profilu odbiorcy (uczestnika edukacyjnej gry terenowej)
 • przeprowadzenie warsztatów lub współpraca z ekspertami merytorycznymi w danym temacie
 • ewaluację wypraw-questów w terenie
 • doradztwo w zakresie wykorzystania questów do celów edukacyjno-promocyjnych
 • promocję w mediach 

 

DOSTĘPNOŚĆ SKRZYNI ZE SKARBEM

Jako entuzjastom i propagatorom Wypraw Odkrywców bardzo zależy nam na tym, aby wyprawy odkrywców miały „wysoką jakość”, były sprawdzone  i atrakcyjne pod każdym względem. Dotyczy to także dostępności Skarbu. A za skrzynię ze Skarbem odpowiadają opiekunowie poszczególnych questów - wypraw odkrywców. Dlatego jeśli nie znalazłeś/aś Skarbu na swojej trasie questowej lub czegoś brakowało w skrzyni - prosimy o kontakt z nami. My skontaktujemy się z opiekunem questu lub jego twórcą w tej sprawie.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

 

 • © Questy Wyprawy Odkrywców

 • strony internetowe dogo.pl